Bonus Intra Történelemverseny – üdvözlet a webhelyen!

MCC
 

Bonus Intra – Jöjj, ha jó vagy!

A Bonus Intra Országos Történelemverseny immár tizenkettedik alkalommal, a 2021/22-es tanévben is megrendezésre kerül! A versenyt idén is a Mathias Corvinus Collegium lelkes hallgatói szervezik, a legjobb versenyzőket pedig szokásunkhoz híven egy neves történészekből álló zsűri értékeli majd a verseny döntőjében. Versenyünk egyedülálló abban a tekintetben, hogy míg más történelemversenyeken elég lehet a lexikális ismeretek visszaadása megfelelő formában, addig mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan tudják magukat a versenyzőink feltalálni a legkülönfélébb szakmai helyzetekben, legyen az önálló kutatás elvégzése, szakmai prezentáció megtartása, avagy kritikus gondolkodást igénylő feladatok megoldása. Mindennek érdekében idén megújítottuk a verseny első fordulójának online tesztfelületét is, hogy az méginkább igazodjon a Bonus Intra szellemiségéhez. A verseny a fentiek fényében egyaránt kihívást és számos fejlődési lehetőséget jelent azoknak, akik eddig is rajongtak a történelemért, s azoknak is, akik még nem találták meg a számításukat ezen a tudományterületen. Ahogy eddig minden évben, úgy idén is számos meglepetéssel és értékes nyereményekkel készülünk számotokra. Hamarosan találkozunk - reményeink szerint két év után ebben a tanévben már ismét személyesen!

 

HATÁRIDŐ

Regisztrációs felület megnyitása: 2021. december 13.
I. forduló (online tesztjáték): 2022. február 7. - 27.
II. forduló (esszék kidolgozása): 2022. február 28. - március 20.
III. forduló (országos döntő): 2022. április 9. - 10.

 

 

 
Rubicon Intézet
Országgyűlés Hivatala
Múlt-kor
Akadémiai Kiadó
Mersz.hu
Paniq Szoba
Siklósi Vár
Élménybirtok Bikal


Cseszneki vár

 


Szigetvári vár

 

Versenykiírás

A 2021/22-es tanévben is megrendezésre kerül a Bonus Intra Történelemverseny, ahová szeretettel várunk minden érdeklődő diákot, aki szeretné sokoldalúan megméretni tárgyi tudását, tudományos, illetve kreatív gondolkodásmódját, történelmi műveltségét. A Bonus Intra Történelemverseny Magyarország első középiskolásoknak szóló online történelmi játékkal kiegészülő tanulmányi versenye - idén ráadásul megújított online felülettel várjuk versenyzőinket! A hagyományoknak megfelelően magas színvonalú versennyel, szakmai zsűrivel és értékes ajándékokkal készülünk!

A verseny összes feladata egy történelmi téma köré épül, amelyek során a versenyzők összemérhetik az e témára vonatkozó részletes ismereteiket (általunk megadott források alapján), stratégiai gondolkodásukat és tudományos kommunikációs készségeiket egyaránt.

Versenyünk témája idén a visegrádi királytalálkozó, illetve ennek előzményei és következményei 1301 és 1444 között.

A verseny résztvevői: A versenyben részt vehet minden középiskolás diák, aki még nem szerezte meg érettségi bizonyítványát vagy annak megfeleltethető külföldi oklevelét. Egyéb megkötés (például az iskola típusára, az oktatás nyelvére vagy a diák állampolgárságára vonatkozóan) nincsen. Szeretettel várjuk a határon túlról érkező versenyzőinket is!

A verseny menete: A Bonus Intra Országos Történelemverseny három fordulóból áll: online selejtezőből, egy esszéből és az élő döntőből. A döntőbe a második forduló során legmagasabb összpontszámot szerző versenyzők kerülnek be.

Az online forduló során a versenyzők egy történelmi játékban vesznek részt. (Előtte egy tesztjátékon ki lehet próbálni a szimuláció működését, a szakmai követelményeket, forrásokat pedig közöljük honlapunkon.)

második forduló során a versenyzőknek egy közepes terjedelmű, önállóan elkészített esszét kell beküldeniük. A dolgozatok eredetiség, a szakmaiság és az előre megadott követelmények teljesítésének szempontjai alapján kerülnek értékelésre.

döntő Budapesten kerül megrendezésre, a pontos helyszínről később értesítjük versenyzőinket. A döntőbe jutottak a kétnapos rendezvény során történelmi vetélkedőn és az esszé témájából szakmai zsűri előtt bemutatott prezentációkon keresztül bizonyíthatják tudásukat. A döntőt személyes jelenléttel kívánjuk megrendezni, ugyanakkor amennyiben az aktuális járványhelyzet ezt nem teszi lehetővé, úgy készek vagyunk a döntő online lebonyolítására is.

A verseny díjazása: A döntő résztvevői, valamint a helyezettek értékes nyereményekben részesülnek. A verseny győztese automatikusan felvételt nyer az MCC Juniorképzésébe, a többi résztvevő pedig szintén előnyt élvez a Collegiumba történő felvételi során.

Elérhetőségeink:

E-mail: bonusintra@mcc.hu
Facebook: Facebook-esemény
A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának oldala
Instagram: https://www.instagram.com/bonus_intra/

 

 

Felkészüléshez

Kötelező szakirodalom 

  • C. Tóth Norbert: Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437. Kossuth Kiadó,  Budapest, 2009. 64-67., 78-103. 
  • C. Tóth Norbert: Zsigmond magyar és II. Ulászló lengyel király személyes találkozói a  lublói béke után (1412–1424). In: Történelmi Szemle 56. (3.), (2014), p. 339-356. 
  • Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Osiris  Kiadó, Budapest, 2003. 25., 28-29., 45-50., 65-93., 101-110., 148-151., 158-167., 169- 184. 
  • Huszár Lajos: A budai pénzverés története a középkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest,  1958. 27-65. 
  • Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: A középkor I-II. Osiris Kiadó, Budapest,  2004. II. köt. 258-272. 
  • Makkai László: Visegrád 1335. Tudományos tanácskozás a visegrádi királytalálkozó  650. évfordulóján. Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1988. 23-70, 81-106. • Stanislaw Szczur: Az 1335. évi visegrádi királytalálkozó. In: Aeteas 8. (1.)., (1993), p.  28-42. 

Ajánlott irodalom 

  • Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Osiris  Kiadó, Budapest, 2003. 123-128., 131-134. 
  • Rácz György (szerk.): Visegrád 1335. Nemzetközi Visegrád Alap – Magyar Országos  Levéltár – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2009. 43-53., oklevelek  magyarul 
  • Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. Athenaeum, Budapest, 1894-98.  vonatkozó fejezetei

A Mathias Corvinus Collegium több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a tehetséggondozás terén. A Collegium céljai közé tartozik egy felkészült, kritikusan gondolkodó értelmiség képzése, amely képes a kor problémáihoz és kihívásaihoz felelős módon viszonyulni. Ennek fényében az egyedi profillal bíró, előremutató események megszervezése szakmai küldetésünk egyik mozgatórugója. Amennyiben intézményünk szerteágazó tevékenységeiről részletesebb tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, látogasson el az mcc.hu weboldalra.