Bonus Intra Történelemverseny – üdvözlet a webhelyen!

MCC
 

Bonus Intra – Jöjj, ha jó vagy!

A Bonus Intra Országos Történelemverseny immár tizenharmadik alkalommal, a 2022/23-as tanévben is megrendezésre kerül! A versenyt idén is a Mathias Corvinus Collegium lelkes hallgatói szervezik, a legjobb versenyzőket pedig szokásunkhoz híven egy neves történészekből álló zsűri értékeli majd a verseny döntőjében. Versenyünk egyedülálló abban a tekintetben, hogy míg más történelemversenyeken elég lehet a lexikális ismeretek visszaadása megfelelő formában, addig mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan tudják magukat a versenyzőink feltalálni a legkülönfélébb szakmai helyzetekben, legyen az önálló kutatás elvégzése, szakmai prezentáció megtartása, avagy kritikus gondolkodást igénylő feladatok megoldása. A verseny egyaránt kihívást és számos fejlődési lehetőséget jelent azoknak, akik eddig is rajongtak a történelemért, s azoknak is, akik még nem találták meg a számításukat ezen a tudományterületen. Ahogy eddig minden évben, úgy idén is számos meglepetéssel és értékes nyereményekkel készülünk számotokra. 

 

HATÁRIDŐ

Regisztrációs felület megnyitása: 2022. december 12.
I. forduló (online tesztjáték): 2023. február 6 - 26.
II. forduló (esszék kidolgozása): 2023. február 27. - március 19.
III. forduló (országos döntő): 2023. április 15 - 16.

 

 

 
Waclaw Felczak Alapítvány
Rubicon Intézet
Paniq Szoba
Csodák Palotája
Műcsarnok
Magyar Nemzeti Galéria
Műcsarnok
Nemzeti Színház
Örkény István Színház
Országház Könyvkiadó
Hosszúlépés. Járunk?
VR Vidámpark

Versenykiírás

A 2022/23-as tanévben is megrendezésre kerül a Bonus Intra Történelemverseny, ahová szeretettel várunk minden érdeklődő diákot, aki szeretné sokoldalúan megméretni tárgyi tudását, tudományos, illetve kreatív gondolkodásmódját, történelmi műveltségét. A Bonus Intra Történelemverseny Magyarország első középiskolásoknak szóló online történelmi játékkal kiegészülő tanulmányi versenye. A hagyományoknak megfelelően magas színvonalú versennyel, szakmai zsűrivel és értékes ajándékokkal készülünk!

A verseny összes feladata egy történelmi téma köré épül, amelyek során a versenyzők összemérhetik az e témára vonatkozó részletes ismereteiket (általunk megadott források alapján), stratégiai gondolkodásukat és tudományos kommunikációs készségeiket egyaránt.

Lengyel, magyar - két jó barát: versenyünk témája idén a lengyel-magyar diplomáciai kapcsolatok az Árpádok korától egészen az 1848-49-es szabadságharcig.

A verseny résztvevői: A versenyben részt vehet minden középiskolás diák, aki még nem szerezte meg érettségi bizonyítványát vagy annak megfeleltethető külföldi oklevelét. Egyéb megkötés (például az iskola típusára, az oktatás nyelvére vagy a diák állampolgárságára vonatkozóan) nincsen. Szeretettel várjuk a határon túlról érkező versenyzőinket is!

A verseny menete: A Bonus Intra Országos Történelemverseny három fordulóból áll: online selejtezőből, egy esszéből és az élő döntőből. A döntőbe a második forduló során legmagasabb összpontszámot szerző versenyzők kerülnek be.

Az online forduló során a versenyzők egy történelmi játékban vesznek részt. (Előtte egy tesztjátékon ki lehet próbálni a szimuláció működését, a szakmai követelményeket, forrásokat pedig közöljük honlapunkon.)

második forduló során a versenyzőknek egy közepes terjedelmű, önállóan elkészített esszét kell beküldeniük. A dolgozatok eredetiség, a szakmaiság és az előre megadott követelmények teljesítésének szempontjai alapján kerülnek értékelésre a szakmai zsűri által.

döntőbe jutottak a kétnapos rendezvény során történelmi vetélkedőn és az esszé témájából szakmai zsűri előtt bemutatott prezentációkon keresztül bizonyíthatják tudásukat. A döntő Budapesten kerül megrendezésre, a pontos helyszínről később tájékoztatjuk a versenyzőket.

A verseny díjazása: A döntő résztvevői, valamint a helyezettek értékes nyereményekben részesülnek. A verseny győztese automatikusan felvételt nyer az MCC Juniorképzésébe, a többi résztvevő pedig szintén előnyt élvez a Collegiumba történő felvételi során.

Elérhetőségeink:

E-mail: bonusintra@mcc.hu
Facebook: Facebook-esemény
A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának oldala
Instagram: https://www.instagram.com/bonus_intra/

 

 

Felkészüléshez

 

Az idei Bonus Intra témája a lengyel-magyar kapcsolatok története négy korszakra vonatkoztatva. Ezek az Árpád-kor (Árpád-Piast kapcsolatok), a mohácsi vész és az ország három részre szakadásának korszaka (a Jagelló-ház „második” hatalomra kerülésétől János Zsigmond erdélyi fejedelem haláláig, 1490-1571), a lengyel-erdélyi perszonálunió, vagyis Báthory István uralkodása (1571/75-86), valamint a XIX. század forradalmainak és nacionalizmusainak kora, különösen az 1830-31-es lengyel felkelés és az azt követő, Magyarországot érintő emigráció, valamint a lengyelek, a lengyel légió részvétele az 1848-49-es szabadságharcban.

A kötelező szakirodalom a következő:

Árpád-Piast kapcsolatok

 • Bagi Dániel: Divisio regni. Országmegosztás, trónviszály és dinasztikus történetírás az Árpádok, Piastok és Premyslidák birodalmában a 11. és a korai 12. században. Pécs 2017. 320–355.

 • Kristó Gyula: A magyarok és a lengyelek kapcsolatai a X-XII. században a források tükrében. Történelmi Szemle 42. (2000) 1–18.

 • Niederhauser Emil: Közép- és Kelet-Európa királyságai. In: Európa ezer éve: a középkor. Szerk. Klaniczay Gábor. I–II. 2004. I. 357–367.

Jagellók és Szapolyaiak

 • Draskóczy István: Magyarországi hallgatók a bécsi és a krakkói egyetemen a Jagelló-korban. Gerundium 8. (2017) 7–22.

 • Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története. 1301-1526. Bp. 1998. 327–337. 367–374.

 • Horn Ildikó: A hatalom pillérei. A politikai elit az erdélyi fejedelemség megszilárdulásának korszakában (1556–1588). Bp. 2012. 85–98.

 • Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. [Bp.] 2000. 83–101.

Báthory István

 • G. Etényi Nóra – Horn Ildikó: Idővel paloták … Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Bp. 2005. 259-276.

 • Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. [Bp.] 2000. 102–118.

Lengyel emigráció, 1830-31 és 1848-49

 • Davies, Norman: Lengyelország története. Bp. 2006. 639–653.

 • Kovács István: A légió. A magyarországi lengyel légió története. Bp. 1989. 38–49. 54–96. 180–194. 223–249.

 • Kovács István: Véráldozat a jövőért. A lengyel nép szabadságharcai – 1830-1831, 1863-64. Rubicon 32. (2017) 364. sz. 92–99.

 

Ajánlott szakirodalom:

 • Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Jagelló Anna és Báthory István házassága. [Bp.] 2007.

A Mathias Corvinus Collegium több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a tehetséggondozás terén. A Collegium céljai közé tartozik egy felkészült, kritikusan gondolkodó értelmiség képzése, amely képes a kor problémáihoz és kihívásaihoz felelős módon viszonyulni. Ennek fényében az egyedi profillal bíró, előremutató események megszervezése szakmai küldetésünk egyik mozgatórugója. Amennyiben intézményünk szerteágazó tevékenységeiről részletesebb tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, látogasson el az mcc.hu weboldalra.